Firma Farrell Brothers Plant Hire & Crushing Limited z siedzib? w Lisselton w hrabstwie Kerry w Irlandii, for sale powsta?a w roku 1999. B?d?c jednym z wiod?cych specjalistów w produkcji kruszyw w Irlandii, ailment firma wykorzystuje najnowsze technologie oraz bogato wyposa?ony, cialis 40mg nowoczesny park maszynowy.

Firma prze?ywa nieustanny rozwój w zakresie produkcji kruszywa, poza kruszeniem zajmuje si? równie? pracami rozbiórkowymi i odzyskiem odpadów.

Firma Farrell Brothers Plant Hire & Crushing Limited znaczny sukces w produkcji kruszywa zawdzi?cza osobistemu zaanga?owaniu oraz sta?emu monitorowaniu systemów kontroli jako?ci. Firma prowadzi regularne szkolenia pracowników, a najwy?szy priorytet stanowi bezpiecze?stwo i higiena w miejscu pracy.

Dzia?alno?? firmy

Wynajem maszyn

Dzia? wynajmu maszyn firmy oferuje szeroki asortyment maszyn budowlanych, m.in. koparki CAT 345, 330, 325 i 320, ?adowarki CAT 980, 972 i 966, koparki Komatsu 450, 350, 290 i 210, ?adowarki Komatsu 500, 470 i 380, koparki Komatsu Rubber Ducks, wywrotki Volvo, minikoparki oraz m?oty wyburzeniowe od 1 do 4 ton.


Kruszenie

Farrell Brothers Plant Hire & Crushing Limited nieustannie rozszerza dzia?alno?? osi?gaj?c rozwój produkcji kruszyw dzi?ki wykorzystaniu kruszarek szcz?kowych i udarowych Kleemann Reiner, kruszarek szcz?kowych Tesab, kruszarek sto?kowych 1300 i 1000 max oraz szcz?kowych Pegson.

W celu zwi?kszenia produkcji oraz podniesienia jako?ci kruszyw, park maszynowy firmy, posiadaj?cy przesiewacze kompaktowe Finley 694 i 693, wzbogacony zosta? dodatkowo o przesiewacze Powerscreen Horizon.Transport ci??ki

 

Transport ci??ki

Do transportu kruszarek u?ywamy ci?gnik siod?owy Scania 8x4, dwa ci?gniki siod?owe Scania 6x4 z nap?dem na dwie osie w po??czeniu z pi?cio- i czteroosiow? naczep? niskopodwoziow? Nooteboom z trzyosiowym wózkiem pomocniczym „dolly" i czteroosiow? naczep? ramow?.

 


Dane kontaktowe
Siedziba g?ówna
Farrell Bros Plant Hire & Crushing Limited
Ballybunion Road
Lisselton
Co. Kerry
Tel.: +353 68 47950
Fax: +353 68 47951
Mobile: +353 87 283 5819

Mobile: +353 87 0622547

Mobile: 0048 66 2912443 (Poland)

Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Website: farrellbrothers.ie